varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių darbo birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“  (2016-07-26)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Atnaujinta Atestatų išdavimo, keitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarka  (2016-07-25)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas" (2013 06 27 Nr. XII-407, 2004 01 15 Nr. IX-1962 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2016 06 30 Nr. XII-2576 
 
Įstatymo nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis  (2016-07-25)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas" (2013 07 02 Nr. XII-459) Naujausias pakeitimas 2016 06 30 Nr. XII-2577, 2016 06 30 Nr. XII-2578 
 
Įstatymas papildomas 23(1) straipsniu, reglamentuojančiu teisę vykdyti su nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkyba susijusią veiklą  (2016-07-25)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros vertybių apsaugos įstatymas" "Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas" (2004 09 28 Nr. IX-2452, 1994 12 22 Nr. I-733 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2016 06 30 Nr. XII-2574 
 
Pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr.1K-34  (2016-07-25)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas  
 
Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimo  (2016-07-24)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Papildytas reglamente pateiktų nuorodų sąrašas  (2016-07-24)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas  
 
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos suderintos su Mokėjimų įstatymo nuostatomis  (2016-07-24)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas" "Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas" (2007 01 12 Nr. X-1014, 2000 09 19 Nr. VIII-1946 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2016 06 30 Nr. XII-2564 
 
Pakeistas Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašas  (2016-07-24)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "Dėl Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (2009 02 13 Nr. 1K-037) Naujausias pakeitimas 2016 07 01 Nr. 1K-267 
 
Dėl akcizų apskaičiavimo dokumentų išrašymo būdo  (2016-07-23)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Nr. I-1240  (2016-07-23)
Lietuvos Respublikos įstatyma 
 
Numatyta atsakomybė už Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme numatytų sąlygų nevykdymą ir prašymų (skundų) nagrinėjimo tvarka  (2016-07-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymas" 
 
Gamintojams ir importuotojams sudarytos sąlygos nepertraukiamai ir veiksmingai tvarkyti atliekas  (2016-07-23)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas" (2001 09 25 Nr. IX-517) Naujausias pakeitimas 2016 06 30 Nr. XII-2586 
 
Numatyta administracinė atsakomybė už ginklų ir šaudmenų apskaitos taisyklių pažeidimą  (2016-07-22)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XVII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis ar sprogmenimis (227–234 str.)" (2015 06 25 Nr. XII-1869) Naujausias pakeitimas 2016 06 29 Nr. XII-2530 
 
Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai  (2016-07-22)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo" (2009 05 12 Nr. A1-316) Naujausias pakeitimas 2016 07 13 Nr. A1-343 
 
Administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis  (2016-07-22)
Patvirtinti Aplinkos apsaugos reikalavimai lauko sąlygomis deginant augalus ar jų dalis  (2016-07-22)
Dėl pasikeitimų, susijusių su minimaliosios mėnesinės algos padidinimu  (2016-07-22)
Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 ir 38 straipsnio pakeitimo  (2016-07-21)
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos
mokėjimų įstatymas
  (2016-07-21)
Nustatytas reikalavimas visoms kredito unijoms priklausyti vienai iš centrinių kredito unijų  (2016-07-21)
Civilinio proceso kodekso nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu  (2016-07-21)
Naujos redakcijos taisyklės įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.  (2016-07-21)
Pakeistos Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės  (2016-07-21)
Neteko galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1V-241  (2016-07-20)
Pakeitimai susiję su sprendimų dėl išnagrinėtų prašymų, pranešimų ir skundų apskundimo tvarka.  (2016-07-20)
Gyventojų pajamų mokestis  (2016-07-20)
Nusidėvėjimo sąnaudos  (2016-07-19)
Patikslinta atrankos į laisvas pareigūno pareigas tvarka  (2016-07-19)
Įmonių bankroto įstatymo keitimas susijęs su Darbo kodekso keitimu  (2016-07-19)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 11607