varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Į komisiją įtrauktas Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorius  (2017-05-26)
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas 
 
Su paraiška bus teikiamas atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas  (2017-05-26)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Keičiamos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės  (2017-05-26)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-05-25)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos užpildymo taisyklės  (2017-05-25)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Papildytos Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės  (2017-05-25)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Patikslinta, kada Lietuvos darbo birža atsisako išduoti leidimą dirbti ir panaikina užsieniečiui išduotą leidimą dirbti  (2017-05-25)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Aiškinami esminiai Fizinių asmenų įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro taisyklių pakeitimai  (2017-05-24)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas 
 
Priimta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių nauja redakcija  (2017-05-24)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Patvirtintos Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės  (2017-05-24)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Papildytas kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas  (2017-05-24)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Patvirtintas Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas  (2017-05-23)
Patvirtintas Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas  
 
Pratęstas terminas informuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą  (2017-05-23)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Nustatytas naujas Tvarkos aprašo įsigaliojimo laikas  (2017-05-23)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Tikslas – užtikrinti turgavietėse parduodamų maisto produktų atsekamumą  (2017-05-22)
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas 
 
Nuo 2017 m. liepos 1 d. įrašomi nauji rinkos dalyviai  (2017-05-22)
Atliekamas naujas masinis vertinimas  (2017-05-19)
Keičiamas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas  (2017-05-19)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-05-19)
Įtvirtinta pareiga deklaruoti privačius interesus valstybės bei savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdybų, stebėtojų tarybų nariams  (2017-05-19)
Aiškinami VMI prie FM viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 pakeitimai  (2017-05-18)
Patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas  (2017-05-18)
Pakeisti Baudžiamojo proceso kodekso 8, 71(1) ir 80 straipsniai  (2017-05-18)
Nustatyta baudžiamoji atsakomybė už kelionę į kitą valstybę teroristiniais tikslais  (2017-05-18)
Nauja redakcija išdėstytas Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų rengimo metodikos aprašas  (2017-05-17)
Užtikrintas baudžiamojo įstatymo nuostatų atitikmuo ES ir tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugai skirtuose dokumentuose nurodytiems standartams  (2017-05-17)
Paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos  (2017-05-17)
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tarybos sudėtis  (2017-05-17)
Pakeista statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka  (2017-05-16)
Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos dėl degiųjų atliekų terminuoto laikymo sąvartyne taikomos iki 2017 m. gegužės 31 d.  (2017-05-16)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 13909