varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1V-133  (2016-06-29)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 
 
Pakeistos Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklės  (2016-06-29)
Lietuvos banko valdybos nutarimas "Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo" (2012 07 12 Nr. 03-154)Naujausias pakeitimas 2016 06 20 Nr. 03-84 
 
VMI informuoja apie pakeitimus  (2016-06-29)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Patvirtintas Vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašas  (2016-06-29)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeitimai LR pelno mokesčio įstatymo komentare atsižvelgiant į euro įvedimą  (2016-06-29)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Keičiamas LR pelno mokesčio įstatymo komentaras  (2016-06-28)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Pakeistas Mokesčių administravimo įstatymo komentaras  (2016-06-28)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras  
 
Dėl FR0002 formos ir jos priedų neprivalomų pildyti laukelių  (2016-06-28)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Nustatyta, kaip tvarkomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų duomenys  (2016-06-28)
Lietuvos banko valdybos nutarimas 
 
Nustatyta atsakomybė už pareigos pranešti apie konteinerių padėtį nevykdymą  (2016-06-28)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "Keturioliktasis skirsnis. Administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką (187-215 str. nuo 2015 01 01) " (1992 11 06 Nr. *)Naujausias pakeitimas 2016 06 09 Nr. XII-2421 
 
Didinama gydytojų specialistų paslaugų kaina  (2016-06-28)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose" (ištrauka) (2000 05 31 Nr. 301) Naujausias pakeitimas 2016 06 14 Nr. V-804 
 
Naujas Savitarnos kompiuterinis  (2016-06-28)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo bei Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į šį sąrašą taisyklių patvirtinimo" (2003 04 16 Nr. V-137)Naujausias pakeitimas 2016 06 17 Nr. VA-84 
 
Pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimas Nr. 61  (2016-06-27)
 
 
Nauja redakcija išdėstytas Licencijų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašas  (2016-06-27)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Nuo 2016 m. liepos 1 d. netenka galios  (2016-06-27)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas  
 
Pakeista elektroninių dokumentų saugojimo tvarka  (2016-06-26)
Keičiamos elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0  (2016-06-25)
Papildytas tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-06-24)
Keičiamas ir nauja redakcija išdėstomas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymas  (2016-06-24)
Patvirtintas Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašas  (2016-06-24)
Dėl elektroninių dokumentų specifikacijų keitimo  (2016-06-23)
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas  (2016-06-23)
Administracinių teismų kompetencijos nustatymas  (2016-06-23)
Keičiamas LR pelno mokesčio įstatymo komentaras  (2016-06-22)
Patikslinti Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo nuostatai  (2016-06-22)
Naujos redakcijos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės  (2016-06-22)
Nurodymas teikti duomenis registrui elektroniniu būdu  (2016-06-22)
Patikslinta importo PVM sumokėjimo tvarka  (2016-06-22)
Atsisakyta kai kurių nuostatų Importuojamų prekių, gautų kaip parama, neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu taisyklėse  (2016-06-22)
Keičiami Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai  (2016-06-22)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 9097