varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

VMI prie FM informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VA-114  (2018-01-04)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės akto pakeitimo (Dėl VMI prie FM viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 "Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo" pakeitimo)" (2017 12 20 Nr. (32.44-31-3)-RM-38856) 
 
VMI aiškina formų pakeitimus  (2018-01-04)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės akto pakeitimo (Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 86 "Dėl Mokestinės nepriemokos perėmimo sutarties, prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti ir sprendimo dėl mokestinės nepriemokos perėmimo formų patvirtinimo" pakeitimo)" (2017 12 20 Nr. (32.44-31-3)-RM-38858) 
 
Pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymo 1 straipsnis  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas" (2004 01 27 Nr. IX-1977, 1996 07 03 Nr. I-1428 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 14 Nr. XIII-892 
 
Atnaujinta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas "Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėties patvirtinimo" (2017 11 08 Nr. 1R-271, 2016 02 15 Nr. 1R-49 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 27 Nr. 1R-334 
 
Pripažinta netekusia galios FR1091 forma  (2018-01-04)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo" (2011 01 25 Nr. VA-16) Naujausias pakeitimas 2017 12 27 Nr. VA-126 
 
Atnaujinta naudotojų registravimosi CVP IS tvarka  (2018-01-04)
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" (2017 06 07 Nr. 1S-81) Naujausias pakeitimas 2017 12 28 Nr. 1S-182 
 
Sudarytos sąlygos veiksmingesnei koncentracijos priežiūros procedūrai  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas" (2017 01 12 Nr. XIII-193, 2012 03 22 Nr. XI-1937 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-909 
 
Pakeista Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimas "Dėl Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo" (2015 08 11 Nr. 1S-82/2015) Naujausias pakeitimas 2017 12 27 Nr. 3S-80 (2017) 
 
LRV nutarimas Nr. 358 suderintas su LR valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XIII-593  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios Dėl ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios" "Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo" (2008 04 24 Nr. 358) Naujausias pakeitimas 2017 12 20 Nr. 1135 
 
Užtikrinta pakankama laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) ir valstybės pagalbos stebėsena  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas" (1995 06 28 Nr. I-976) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-910; 2017 12 19 Nr. XIII-911 
 
Keičiamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas" "Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas" (2000 08 29 Nr. VIII-1904) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-899; 2017 12 19 Nr. XIII-939 
 
Pakeistas LR Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1235  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos" (2005 11 18 Nr. 1242, 1999 11 05 Nr. 1235 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 20 Nr. 1119 
 
Papildytas Biudžetinių įstaigų įstatymas  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas" (2010 01 21 Nr. XI-666, 1995 12 05 Nr. I-1113 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-932; 2017 12 19 Nr. XIII-935 
 
Keičiami Baudžiamojo proceso kodekso 342, 346 ir 348 straipsniai  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "VII dalis. Nuosprendžio ir nutarties vykdymas (335–365-5 str.)" (2002 03 14 Nr. IX-785) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-900 
 
Keičiamas Bausmių vykdymo kodeksas  (2018-01-04)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "IX skyrius. Laisvės apribojimo ir arešto bausmių vykdymo tvarka ir sąlygos (46–61 str.)" (2002 06 27 Nr. IX-994) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-901 Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XI skyrius. Nuteistųjų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas, pataisos priemonės (111–164 str.)" (2002 06 27 Nr. IX-994) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-901  
 
Neįsigaliojo Atliekų tvarkymo taisyklių papildymas nuo 2019 metų  (2018-01-04)
Atnaujinti minimalūs naudotos elektros ir elektroninės įrangos vežimo reikalavimai  (2018-01-04)
Pakeitimai Administracinių nusižengimų kodekse  (2018-01-04)
Patikslintas Tarnybos buveinės adresas  (2018-01-04)
Sudarytos galimybės užimtiems (dirbantiems) asmenims, tačiau darbo ieškantiems, persikvalifikuoti ir išlikti aktyviems darbo rinkos dalyviams  (2018-01-04)
Keisis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės  (2018-01-04)
Pasikeitė draudėjo veiklos nevykdymo nustatymo tvarka  (2018-01-04)
Keičiamos Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės  (2018-01-04)
Keičiamas LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas  (2018-01-04)
Keičiamas Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnis  (2018-01-04)
Prašyme grąžinti PVM turi būti nurodyta užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma (sertifikatas)  (2018-01-04)
Patvirtinta Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijos FR0620 forma  (2018-01-04)
Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklės  (2018-01-04)
Nustatyta Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos formos FR0564 užpildymo, teikimo ir tikslinimo tvark  (2018-01-04)
Pakeistos Už ES teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį FR0445 formos užpildymo taisyklės  (2018-01-04)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 11177