varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Pakeisti rinkliavų dydžiai  (2017-10-18)
"Konkretūs valstybės rinkliavos dydžiai nuo 2015 01 01" (2014 12 15 Nr. 1442) Naujausias pakeitimas 2017 10 04 Nr. 792 
 
Keičiamas Civilinio proceso kodeksas  (2017-10-18)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "IV skyrius. Teismingumas 
 
Keičiami Vietos savivaldos įstatymo 6, 7, 32(1) ir 34 straipsniai  (2017-10-18)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas 
 
Naujas Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas  (2017-10-18)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Atliekų tvarkymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija  (2017-10-18)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės  (2017-10-17)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba  (2017-10-17)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Keičiamas Civilinis kodeksas  (2017-10-17)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka 
 
Atnaujintas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas  (2017-10-17)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 
 
Netenka galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28d. įsakymas Nr.D1-398  (2017-10-17)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Pakeista Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų lentelė  (2017-10-17)
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintas Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašas  (2017-10-16)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Patvirtinta minimalioji mėnesinė alga  (2017-10-16)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio" 
 
Keičiamas Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas  (2017-10-16)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo" (2017 06 21 Nr. 496) Naujausias pakeitimas 2017 10 04 Nr. 808 
 
Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės  (2017-10-16)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Pakeista Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 forma  (2017-10-16)
Keičiama Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma  (2017-10-13)
Pakeisti Administracinių nusižengimų kodekso 417 ir 420 straipsniai  (2017-10-13)
Patvirtintas Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas  (2017-10-13)
VMI prie FM informuoja apie 2017 m. spalio mėnesį priimtus įsakymus  (2017-10-12)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-10-12)
Patvirtintas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas  (2017-10-12)
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2017-10-12)
Aiškinamos Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės  (2017-10-11)
Keičiamas 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr.D1-290  (2017-10-11)
Pakeisti reikalavimai Sistemos organizavimo planui; plano, finansavimo schemos ir švietimo programos koregavimui; ataskaitų teikimui  (2017-10-11)
Nukelta įsigaliojimo data  (2017-10-11)
Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?  (2017-10-11)
Aiškinamos 2017 m. rugsėjo 22 d. VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 nuostatos  (2017-10-10)
VMI prie FM atsako į šilumą teikiančių įmonių paklausimus  (2017-10-10)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 6510