varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris




Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai.


Sokratas

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Įmonė samdo asmenį, vykdantį individualią veiklą, tam tikroms paslaugoms atlikti. Šis asmuo dirba įmonėje. Kokios mokesčius turi sumokėti įmonė, išmokėdama asmeniui atlygį už suteiktas paslaugas?  (2016-05-30)
Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 22 straipsnio nuostatas A klasės pajamomis laikomos pajamos, gautos iš Lietuvos vieneto, kitos veiklos pajamos, kurias gyventojui išmoka su juo darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais 
 
Kokiais atvejais pelno nesiekiančiai organizacijai nereikia pateikti Registrų centrui finansinių ataskaitų rinkinio?  (2016-05-27)
Pagal 2003 11 12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1407 patvirtintus Juridinių asmenų registrų nuostatus metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina 
 
Dėmesio būsimiesiems pensininkams – siekiama sukurti patikimesnę, aiškesnę ir tvaresnę pensijų sistemą  (2016-05-26)
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 7 
 
PM įstat. 47 str. "Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas ir sumokėjimas  (2016-05-26)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
PM įstat. 17 str. "Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka" komentaras  (2016-05-26)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Įmonės vyr. buhalteris išeina atostogų ar suserga. Kas vietoje jo turi pasirašyti dokumentus?  (2016-05-26)
Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio nuostatas ūkio subjekto apskaitą tvarko: vyriausiasis buhalteris (buhalteris);  
 
Ar reikia rašyti reprezentacinių sąnaudų nurašymo aktus? Jeigu ne, kokią vizą ant sąskaitos turi dėti vadovas?  (2016-05-25)
LR pelno mokesčio įstatymo 11 straipsnis nustato, kad išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentųrekvizitus. 
 
DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS  (2016-05-25)
Tarp teismuose išnagrinėtų grąžinimo į darbą bylų nemenka dalis tenka byloms, kuriose su darbuotojais darbo sutartys buvo nutrauktos nesant darbuotojų kaltės pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Darbo kodeksas arba DK) 129 straipsnį. 
 
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2016-05-25)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas  
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-05-25)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintos Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir skolinių įsipareigojimų ataskaitos teikimo Finansų ministerijai taisyklės ir Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio formos  (2016-05-24)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Viešųjų juridinių asmenų ir privačių asmenų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (delspinigių, baudų) taikymą, t. y. civilinę atsakomybę reglamentuoja Civilinis kodeksas  (2016-05-24)
 
 
Įgyvendinamos 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (su paskutiniais pakeitimais)  (2016-05-24)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių nauja redakcija  (2016-05-23)
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo" (2014 07 29 Nr. V-334) Naujausias pakeitimas 2016 05 16 Nr. EV-151 
 
Nuo spalio mėnesio keičiamos Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės  (2016-05-23)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Keičiamos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos užpildymo ir teikimo taisyklės  (2016-05-23)
Pakeitimai susiję su pažymos teikimu elektroniniu būdu  (2016-05-23)
Pakeistos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklės.  (2016-05-23)
MENEDŽMENTO APSKAITA PIRMIAUSIA REIKALINGA PATIEMS BUHALTERIAMS!  (2016-05-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas  (2016-05-20)
Papildytas statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ priedas  (2016-05-20)
Adolfas Hitleris – turtingiausias planetos žmogus?  (2016-05-19)
Kaip apskaita tapo mokslu  (2016-05-19)
Keičiami Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimai  (2016-05-19)
Nepaskiepytas nuo tymų, raudonukės ir poliomielito nesant skiepų kontraindikacijų, vaikas nebus nepriimamas ugdyti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  (2016-05-19)
Statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 nuostatos suderintos su pasikeitusiomis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis  (2016-05-19)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras  (2016-05-19)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas   (2016-05-19)
Pakeitimai susiję su pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbų reglamentavimu  (2016-05-19)
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatos suderintos su Administracinių nusižengimų kodeksu  (2016-05-19)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 18570