varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Reglamentuota pareigūnų, dalyvavusių užkertant neteisėtą tabako gaminių apyvartą, skatinimo tvarka ir išmokų dydžiai  (2016-08-25)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeistas Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašas  (2016-08-25)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeistos PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklės  (2016-08-25)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Nustatytas kredito administravimo mokestis skaičiuojamas daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams  (2016-08-24)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Mokėjimo paslaugos turėtų tapti pigesnės ir kokybiškesnės  (2016-08-22)
2016 m. birželio 30 d. buvo pakeistas ir priimtas naujos redakcijos LR mokėjimų įstatymas, reglamentuojantis mokėjimo paslaugų teikėjų veiklą ir atsakomybę,  
 
VMI prie FM informacija dėl 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128  (2016-08-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės aktų pakeitimo" (2016 08 10 Nr. (32.44-31-3) RM-22267) 
 
Pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklės  (2016-08-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Papildytos Operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklės  (2016-08-22)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Atnaujinta Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų komisijos sudėtis  (2016-08-20)
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintos pranešimo apie audito sutarties nutraukimą pavyzdinė ir nepriklausomumo patvirtinimo pavyzdinė formos  (2016-08-20)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Neteko galios Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. VAA-35  (2016-08-19)
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas 
 
Pareiškiniai dokumentai Vyriausiajai rinkimų komisijai jie teikiami elektroniniu būdu  (2016-08-19)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaras  (2016-08-19)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Valstybinė mokesčių inspekcija parengė leidinį „0 proc. PVM tarifo taikymą pagrindžiantys įrodymai nefasuotų naftos produktų ir suskystintų naftos dujų tiekimo į kitą Europos Sąjungos valstybę narę sandoriuose  (2016-08-19)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Aiškinama, kokios pareigos atsiranda kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą  (2016-08-18)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Nauja redakcija išdėstyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2–5 dalių komentarai  (2016-08-18)
VMI prie FM informuoja apie naują VMI prie FM viršininko 2016 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. VA-105  (2016-08-18)
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimas Nr. 03-45  (2016-08-18)
Patvirtintos naujos redakcijos Vertybinių popierių prospekto rengimo, tvirtinimo ir viešo informacijos atskleidimo taisyklės  (2016-08-18)
Atnaujinti reikalavimai naftos produktų didmeninei ir mažmeninei prekybai  (2016-08-18)
Nurodyta koks turtas laikomas nesuvaržytu ir kaip nustatyti laiduotojo (garanto) nesuvaržyto turto vertę  (2016-08-18)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-08-16)
Atnaujinta Nacionalinės teismų administracijos, teismų ir prokuratūros vertinimo komisijos narių ir 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudėtis  (2016-08-12)
Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nuostatos suderintos su kitų galiojančių atliekų tvarkymo sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais  (2016-08-12)
Suderintos teisės aktų nuostatos dėl nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui  (2016-08-12)
Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos valstybės tarnautojų veiksmai (neveikimas) ir sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba administraciniam teismui  (2016-08-12)
Patvirtintos finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės  (2016-08-12)
"Dėl Nyderlandų Karalystės mokesčių ir muitų administratoriaus parengtos pažymos "  (2016-08-02)
Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių pakeitimai  (2016-08-02)
Metaduomenys turi būti pasirašyti tuo elektroniniu parašu, kurį papildo  (2016-08-02)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 19894