varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris






Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-17  (2017-07-26)
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas 
 
VMI aiškina akcizais apmokestinamų prekių ženklinimo banderolėmis pasikeitimus  (2017-07-26)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiamas LRos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnis  (2017-07-26)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas" 
 
Keičiamas LR vidaus tarnybos statuto priedas  (2017-07-26)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas"  
 
Nuo 2018 m. liepos 1 d. keičiamas LR administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnis  (2017-07-26)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas" 
 
Aiškinamos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės  (2017-07-25)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Patvirtintos Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklės  (2017-07-25)
Lietuvos banko valdybos nutarimas 
 
Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formos  (2017-07-25)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Keičiamas ir papildomas LR atliekų tvarkymo įstatymas  (2017-07-25)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas" 
 
Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas  (2017-07-25)
Lietuvos Respublikos įstatymas 
 
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  (2017-07-25)
Projektu siūloma papildyti audito komiteto funkcijas 
 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 16(1), 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektas 2017 05 22 XIIIP-724  (2017-07-25)
Projekte siekiama užtikrinti aukštesnį smulkiųjų investuotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos lygį bendrovėse, sudaryti sąlygas 
 
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. 17-7918(2) 2017-07-24 Parengė - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija  (2017-07-25)
Projekte siūlomas Korupcijos prevencijos įstatymo 13 straipsnio pakeitimas papildant nauju 5 punktu 
 
2017 m. liepos 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 573  (2017-07-24)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Nuo 2018 m. sausio 1d. keičiamas neteks galios Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 37  (2017-07-24)
Lietuvos banko valdybos nutarimas 
 
Neteko galios LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-250  (2017-07-24)
Patvirtinta Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodika  (2017-07-24)
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas  (2017-07-24)
Pakeistos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės  (2017-07-24)
Į sąrašą įrašytas elektroninis paslaugų teikimo automatas  (2017-07-24)
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23(1) ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  (2017-07-24)
Patvirtintas Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas  (2017-07-23)
Patvirtintas Duomenų apie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašas  (2017-07-22)
Pakeistos Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės  (2017-07-22)
Pakeistos Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės  (2017-07-22)
Civilinio kodekso pakeitimas susijęs su Akcinių bendrovių įstatymo pasikeitimu  (2017-07-22)
Pakeisti straipsniai dėl įstatinio kapitalo dydžio bei akcininkų skaičiaus  (2017-07-21)
Paskelbta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nauja redakcija  (2017-07-21)
Patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas  (2017-07-21)
Neteko galios LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365  (2017-07-20)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 5088