varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Atliekamas naujas masinis vertinimas  (2017-05-19)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Keičiamas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas  (2017-05-19)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2017-05-19)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Įtvirtinta pareiga deklaruoti privačius interesus valstybės bei savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdybų, stebėtojų tarybų nariams  (2017-05-19)
Lietuvos Respublikos įstatymas 
 
Aiškinami VMI prie FM viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. VA-2 pakeitimai  (2017-05-18)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas  (2017-05-18)
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Pakeisti Baudžiamojo proceso kodekso 8, 71(1) ir 80 straipsniai  (2017-05-18)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "I skyrius. 
 
Nustatyta baudžiamoji atsakomybė už kelionę į kitą valstybę teroristiniais tikslais  (2017-05-18)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXXV skyrius. 
 
Nauja redakcija išdėstytas Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programų rengimo metodikos aprašas  (2017-05-17)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Užtikrintas baudžiamojo įstatymo nuostatų atitikmuo ES ir tarptautiniuose žmogaus teisių apsaugai skirtuose dokumentuose nurodytiems standartams  (2017-05-17)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXV skyrius. 
 
Paskirstytos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos  (2017-05-17)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas" 
 
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tarybos sudėtis  (2017-05-17)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Pakeista statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo tvarka  (2017-05-16)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos dėl degiųjų atliekų terminuoto laikymo sąvartyne taikomos iki 2017 m. gegužės 31 d.  (2017-05-16)
"Atliekų tvarkymo taisyklės su 1–12 priedais nuo 2011 05 13" 
 
Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (2017-05-16)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiamas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas  (2017-05-16)
Alkoholinių gėrimų klasifikavimas taikomas tik Lietuvoje pagamintiems alkoholiniams gėrimams  (2017-05-15)
Pakeistos Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklės  (2017-05-15)
Pakeistas ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas  (2017-05-15)
Pakeistos Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės  (2017-05-15)
Aiškinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 pakeitimas  (2017-05-12)
Atnaujintas PMĮ 57 straipsnio komentaras  (2017-05-12)
Priimtas Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas  (2017-05-12)
Keičiamas Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas  (2017-05-12)
Priimta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nauja redakcija  (2017-05-11)
Atnaujintos ir papildytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės  (2017-05-11)
Keičiamas Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 17 straipsnis  (2017-05-11)
Keičiamas Saugomų teritorijų įstatymo 28 straipsnis  (2017-05-11)
Keičiamas Statybos įstatymo 14 straipsnis  (2017-05-11)
Keičiami Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatai  (2017-05-10)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 10220