varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Priimta nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr.1286 redakcija  (2017-07-17)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio  (2017-07-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas  
 
Naujas Darbo sutarties pasibaigimo tvarkos aprašas  (2017-07-17)
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas 
 
Neteko galios Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2011 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-179  (2017-07-17)
 
 
Papildomas Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnis  (2017-07-17)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo ištrauka 
 
Papildytas kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas  (2017-07-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Keičiami bendrieji biokuro apskaitos reikalavimai  (2017-07-17)
Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas "Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo" (2013 09 20 Nr. 1-185) Naujausias pakeitimas 2017 06 19 Nr. 1-156 
 
Patvirtintas Darbo sutarties pasibaigimo tvarkos aprašas  (2017-07-16)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Papildyti Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimai  (2017-07-15)
Lietuvos banko valdybos nutarimas 
 
Nustatytas tarpininkų atlygio dydis  (2017-07-15)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Nauji Darbo arbitražo nuostatai  (2017-07-15)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Naujos taisyklės taikomos viešiesiems pirkimams, pradėtiems 2017 m. liepos 1 d.  (2017-07-14)
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo" 
 
Neteko galios Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-99  (2017-07-14)
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (2017-07-14)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Reglamentuotas Darbo ginčų komisijos  (2017-07-14)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
 
Neteko galios Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. A1-556  (2017-07-14)
Įgyvendinamas LR darbo kodeksas  (2017-07-14)
Pakeistos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės  (2017-07-14)
Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1S-90  (2017-07-13)
Paskelbtas Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo kontrolinis klausimynas  (2017-07-13)
Patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas  (2017-07-13)
Nustatytas darbo arbitražo arbitrų atlygio dydis   (2017-07-13)
Priimtas Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas  (2017-07-13)
Patvirtintas Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašas  (2017-07-12)
Neteko galios Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. A1-499  (2017-07-12)
Patvirtinta Pavyzdinė darbo sutartis  (2017-07-12)
Patvirtinti reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams  (2017-07-12)
Patvirtinti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai  (2017-07-12)
Neteko galios Finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116  (2017-07-12)
Keičiamas LR žemės įstatymas  (2017-06-23)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 3636