varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Patikslinta Prašymo išduoti leidimą pateikimo tvarka  (2016-10-27)
Lietuvos banko valdybos nutarimas 
 
Pakeisti atlyginimo už įgaliojimų registro objektų registravimą dydžiai  (2016-10-27)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Nebus taikoma metinio indėlių augimo apskaičiavimo formulė  (2016-10-27)
Lietuvos banko valdybos nutarimas "Dėl Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų apskaičiavimo" (2009 03 26 Nr. 37)Naujausias pakeitimas 2016 10 13 Nr. 03-142 
 
Individualios įmonės reorganizavimas  (2016-10-26)
Ar galima individualią įmonę reorganizuoti į mažąją bendriją? 
 
Pakeitimai dėl Valstybės įmonės Centrinę hipotekos įstaiga reorganizavimo  (2016-10-26)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga prijungta prie valstybės įmonės Registrų centro  (2016-10-26)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Atnaujinta komisijų sudėtis  (2016-10-26)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl įstaigų vadovų, vidaus audito tarnybų vadovų bei auditorių, vertinimo komisijos narių ir 18–20 kategorijų valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijų patvirtinimo" (2015 07 30 Nr. 27V-111)Naujausias pakeitimas 2016 10 18 Nr. 27V-136 
 
Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas  (2016-10-26)
LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) nustato, kad PVM mokėtojas, tiekiantis naudotas prekes, už jas PVM apskaičiuoja nuo pardavėjo maržos. Straipsnyje aptarsime atvejus, kaip ir kada, apskaičiuojant PVM, taikoma maržos schema. 
 
Patikslintas likvidumo normatyvas  (2016-10-25)
Lietuvos banko valdybos nutarimas "Dėl Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų" (1995 11 03 Nr. 105)Naujausias pakeitimas 2016 10 13 Nr. 03-143 
 
Paskelbta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nauja redakcija  (2016-10-25)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas" (2016 10 11 Nr. XII-2666, 2005 11 10 Nr. X-383 nauja redakcija) 
 
ANK derinamas su Elektroninių ryšių įstatymu  (2016-10-25)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "XXIII skyrius. Administraciniai nusižengimai, susiję su ryšių sistema (464–480 str.)" (2015 06 25 Nr. XII-1869)Naujausias pakeitimas 2016 10 11 Nr. XII-2672 
 
Papildytas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas  (2016-10-24)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas" (2014 03 25 Nr. XII-802, 2002 05 23 Nr. IX-900 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2016 10 11 Nr. XII-2678 
 
Pakeitimai ATPK  (2016-10-24)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "Dešimtasis skirsnis. Administraciniai teisės pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje (111-155 str.)" (1992 11 06 Nr. *)Naujausias pakeitimas 2016 10 11 Nr. XII-2671 
 
Patikslinta, kada parama nepripažįstama  (2016-10-24)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas" (2015 12 17 Nr. XII-2202, 2000 07 11 Nr. VIII-1811 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2016 10 12 Nr. XII-2679 
 
VMI informuoja apie FR0572 formos, jos priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimus  (2016-10-21)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas 
 
Atnaujintas PVM įstatymo 28 straipsnio komentaras  (2016-10-21)
Neatskaitomas pirkimo PVM  (2016-10-20)
Didieji prekybos tinklai nebegali reikalauti iš visų pirkėjų asmens dokumentų  (2016-10-20)
Nauja redakcija išdėstytas statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2002  (2016-10-20)
Nustatyta N-2 formos akto pildymo ir kodavimo tvarka  (2016-10-20)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-10-20)
Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisyklių pakeitimai  (2016-10-19)
Papildytos Žemės mokesčio administravimo taisyklės  (2016-10-19)
Keičiasi važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo būdas  (2016-10-19)
Užtikrintas teisinis aiškumas dėl keleivių vežimo transporto priemonėmis ne taksi automobiliais  (2016-10-18)
Forma FR1025 išdėstyta nauja redakcija  (2016-10-18)
Panaikinta nuostata formą FR0255 pateikti apskrities VMI teritoriniam skyriui  (2016-10-18)
PVM atskaitos tikslinimas  (2016-10-18)
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams sąrašas  (2016-10-17)
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita  (2016-10-17)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 2506