varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Pakeistas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas  (2017-09-15)
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Patvirtintos Projekto konkurso organizavimo taisyklės  (2017-09-15)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Keičiama Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių kokybės kontroliavimo tvarka  (2017-09-14)
Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas  
 
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 942  (2017-09-14)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 713 
 
Pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės  (2017-09-14)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Keičiamos supaprastintų pirkimų procedūros  (2017-09-13)
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas  
 
Įrašyta jaunesniojo specialisto pareigybė  (2017-09-13)
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas  
 
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 562  (2017-09-13)
 
 
Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr.1341  (2017-09-12)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 713 pripažintas netekusiu galios  (2017-09-12)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu  
 
Keičiama Pranešimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą įmonėje forma  (2017-09-12)
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas  
 
Neteko galios Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-307/V-40  (2017-09-11)
 
 
Pakeistas įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes  (2017-09-11)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Patvirtintos naujos redakcijos formos  (2017-09-11)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas  (2017-09-11)
 
 
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas FM Reg. data 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10216   (2017-09-08)
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas FM Reg. data 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10215  (2017-09-08)
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 182 straipsniu projektas FM Reg. data: 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10219   (2017-09-08)
Paaiškinti naujausi 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 pakeitimai  (2017-09-08)
Keičiamas LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511  (2017-09-08)
Papildytas vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1V-13  (2017-09-08)
Papildytas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas  (2017-09-08)
Nauja redakcija išdėstyta Metinė pajamų deklaracija GPM308  (2017-09-08)
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 s traipsnio pakeitimo įstatymo projektas 2017-08-24 Nr. XIIIP-1056  (2017-09-07)
VMI praneša apie Metinių pelno mokesčio deklaracijų pakeitimus  (2017-09-07)
Nustatyta duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių, įtvirtintų LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka  (2017-09-07)
Atnaujintos Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formos  (2017-09-07)
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 116 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 2017-08-24 Nr. XIIIP-1055  (2017-09-06)
Pakeista Lietuvos higienos norma HN 118:2011  (2017-09-06)
Pakeistos Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės  (2017-09-06)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 9753