varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

VMI informuoja apie FR0572 formos, jos priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimus  (2016-10-21)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas 
 
Atnaujintas PVM įstatymo 28 straipsnio komentaras  (2016-10-21)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras "PVM įstat. 28 str. "Finansinės paslaugos" komentaras" (2002 03 05 Nr. IX-751)Naujausias pakeitimas 2016 10 11 Nr. (18.2-31-2 E) RM-27780 
 
Neatskaitomas pirkimo PVM  (2016-10-20)
Lietuvos įmonė perka kavą, skirtą kavos aparatui. Pirkimo PVM neatskaito. Ar įmonė gali kavos vertę ir neatskaitytą PVM priskirti leidžiamiems atskaitymams? 
 
Didieji prekybos tinklai nebegali reikalauti iš visų pirkėjų asmens dokumentų  (2016-10-20)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas" (2004 03 09 Nr. IX-2052, 1995 04 18 Nr. I-857 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2016 09 27 Nr. XII-2651 
 
Nauja redakcija išdėstytas statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2002  (2016-10-20)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Nustatyta N-2 formos akto pildymo ir kodavimo tvarka  (2016-10-20)
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl Įvykių darbe ir nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ir iš darbo pildymo metodinių nurodymų patvirtinimo" (2014 09 22 Nr. V-416)Naujausias pakeitimas 2016 10 11 Nr. EV-321 
 
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-10-20)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašo tvirtinimo" (2013 01 02 Nr. 27V-2)Naujausias pakeitimas 2016 10 12 Nr. 27V-134 
 
Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisyklių pakeitimai  (2016-10-19)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" (2007 03 19 Nr. VA-19, 2005 03 22 Nr. VA-27 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2016 10 12 Nr. VA-130 
 
Papildytos Žemės mokesčio administravimo taisyklės  (2016-10-19)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo" (2007 07 10 Nr. VA-52, 2006 06 09 Nr. VA-55 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2016 10 10 Nr. VA-125 
 
Keičiasi važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo būdas  (2016-10-19)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" (2016 04 01 Nr. VA-36)Naujausias pakeitimas 2016 10 12 Nr. VA-129 
 
Užtikrintas teisinis aiškumas dėl keleivių vežimo transporto priemonėmis ne taksi automobiliais  (2016-10-18)
Lietuvos Respublikos kodeksas "Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas" (1996 11 19 Nr. I-1628)Naujausias pakeitimas 2016 09 27 Nr. XII-2653 
 
Forma FR1025 išdėstyta nauja redakcija  (2016-10-18)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo" (2009 03 31 Nr. VA-28, 2004 07 09 Nr. VA-135 nauja redakcija)Naujausias pakeitimas 2016 10 11 Nr. VA-127 
 
Panaikinta nuostata formą FR0255 pateikti apskrities VMI teritoriniam skyriui  (2016-10-18)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Priminimo pateikti deklaraciją ar kitokius dokumentus FR0255 formos patvirtinimo" (2003 08 29 Nr. V-241)Naujausias pakeitimas 2016 10 11 Nr. VA-126 
 
PVM atskaitos tikslinimas  (2016-10-18)
Metų pradžioje įmonė buvo išbraukta iš PVM mokėtojų registro. Šiuo metu nurašomos atsargos, netinkamos naudoti įmonės veikloje. Pirkimo PVM buvo atskaitytas. Ar reikia tikslinti šių atsargų pirkimo PVM atskaitą? 
 
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams sąrašas  (2016-10-17)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita  (2016-10-17)
Nustatytas specialiojo atašė ir jo pavaduotojo atšaukimo pagrindas  (2016-10-17)
Keičiamas Administracinių bylų teisenos įstatymas  (2016-10-16)
Patikslintas VBAMS naudojančių asmenų sąrašas  (2016-10-15)
Kelių direkcija kasmet, ne vėliau kaip iki gegužės 1 d., direkcijos interneto svetainėje paskelbia kvietimą fiziniams ar juridiniams asmenims teikti pasiūlymus  (2016-10-14)
Numatyta atsakomybė už ikiklinikinius tyrimus  (2016-10-14)
Administracinių nusižengimų kodeksas suderintas su Farmacijos įstatymu  (2016-10-14)
Keičiamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas  (2016-10-13)
Papildyti AVNT prie FM nuostatai  (2016-10-13)
Keičiami Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 ir 45 straipsniai  (2016-10-13)
Keičiasi deklaracijos FR0572 formos pateikimo tvarka  (2016-10-13)
Civiliniame kodekse antstoliai pakeitė teismo antstolius  (2016-10-12)
Paskelbtos Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės  (2016-10-12)
Išmokos kontroliuojančiam asmeniui  (2016-10-12)
Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos bei jų užpildymo taisyklės  (2016-10-12)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 9109