Struktūra   Parašykite mums  
Buhalteris
Spauskite kalendorių
Šiais laikais buhalteriai reikalingų teisės aktų bei jų pakeitimų dažnai ieško internete – viešose nemokamose informacinėse bazėse. Tačiau norminės informacijos, su kuria turi dirbti buhalteriai, yra nepaprastai daugji greitai keičiasi, o visus pakeitimus svarbu sužinoti laiku! Buhalteriams trūksta laiko reikalingų teisės aktų paieškoms, o juo labiau jų pakeitimams stebėti ir nagrinėti. Blogiausia, kad savarankiškai ieškant pakeitimų ne tik prarandama daug laiko, bet ir niekada negalima būti tikram, jog peržiūrėti visi pakeitimai, nes paprasčiausiai nežinoma visko, kas pasikeitė! 

 Reklama Reklama

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Naujienų archyvas
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
10. Skaičiuoklės
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
 
Kokia Jūsų nuomonė dėl siūlomų teisės aktų pakeitimų supaprastinta tvarka atleisti darbuotojus, sulaukusius pensinio amžiaus?

pritariu, kad pensinio amžiaus darbuotojus būtų galima atleisti paprasčiau;

nepritariu, kad pensinio amžiaus darbuotojus būtų galima atleisti paprasčiau;

neturiu nuomonės.
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

TEISĖS AKTŲ NEŽINOJIMAS NEATLEIDŽIA NUO ATSAKOMYBĖS: kaip viską ir laiku žinoti  (2014-11-27)
Buhalteriams, norintiems teisingai ir tvarkingai vesti buhalterinę apskaitą, apskaičiuoti mokesčius, reikia žinoti daugybės teisės aktų keliamus reikalavimus. 
 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2014 M. GEGUŽĖS 2 D. ĮSAKYMO NR. VA-26 „DĖL FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA / IŠ  (2014-11-23)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 7 d. 
 
DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO (DĖL PALANKESNIŲ ARBA NEPALANKESNIŲ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO IR AKCIZŲ GRĄŽINIMO KAI KURIŲ UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS ATSTOVYBĖMS)  (2014-11-23)
alstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. lapkričio 11 d.  
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO NR. V-46 „DĖL NENUOLATINIO LIETUVOS GVYENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO B KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0459 FORMO  (2014-11-23)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 12 d. 
 
Pakeistos Labdaros ir paramos įstatymas  (2014-11-22)
2014 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-1296 pakeisti LR labdaros ir paramos įstatymo 7 ir 15 
 
Nuo kitų metų didės ligos pašalpa, mokama iš „Sodros“ lėšų  (2014-11-22)
2014 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 14 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XII-1329 nustatyta 
 
Pakeistos kompensacinio priedo, pirkėjų sumokėto ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, grąžinimo pirkėjams taisyklės  (2014-11-22)
LR finansų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-358 dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1K-124 „Dėl finansų ministro 2004 m. kovo 31 d. 
 
Pakeistos Lietuvos Respublikoje sumokėto importo PVM už atgabentas iš trečiųjų valstybių prekes, kurių gabenimas baigiasi kitoje valstybėje narėje, grąžinimo juridiniams asmenims taisyklės  (2014-11-22)
LR finansų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl finansų ministro 2004 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 1K-124 „Dėl Lietuvos Respublikoje sumokėto importo PVM 
 
Pakeistos Palankesnės arba nepalankesnės PVM ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės  (2014-11-22)
LR finansų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-360 „Dėl finansų ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1K-030 „Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo 
 
Pakeistas susitarimų dėl PVM ir akcizų lengvatų ES institucijoms įgyvendinimo taikymo tvarkos aprašas  (2014-11-22)
LR finansų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-356 „Dėl finansų ministro 2006 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1K-030 „Dėl susitarimų dėl pridėtinės vertės mokesčio 
 
Pakeistos prašymų grąžinti kitose valstybėse narėse įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims jų Lietuvoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės  (2014-11-22)
LR finansų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-359 „Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 189 „Dėl prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 
 
Projektu siūloma praplėsti ratą subjektų, kuriems būtų numatyta galimybė 15 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos atsiskaitant litais grąžą leisti duoti ne tik eurais, bet ir litais.  (2014-11-20)
Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo Nr. XII-828 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2508 tikslas – numatyti tokią galimybę, 
 
"DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE SUDARYTUS SANDORIUS PRC907 FORMOS, PAPILDOMO LAPO PRC907P FORMOS BEI JOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO  (2014-11-19)
Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama pasirengti euro įvedimui VMI prie FM viršininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu  
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 22 D. ĮSAKYMO NR. VA-37 „DĖL METINĖS NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PER NUOLATIN  (2014-11-19)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. VA-134  
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PI  (2014-11-11)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. 
 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. VA-49 „DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ  (2014-11-11)
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-325 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖSE PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS BEI JOS PAPILDOMO LAPO FORMŲ, JŲ  (2014-11-11)
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. VA-26 „DĖL PASIRINKIMO SKAIČIUOTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ DEKLARAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (2014-11-11)
„DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. VA-41 „DĖL NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMO Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ" PAKEITIMO  (2014-11-11)
Numatoma keisti Pelno mokesčio įstatymo 17, 25 ir 27
straipsnius
  (2014-11-11)
 
 
Tinklalapio struktūra | Reklamuokis! | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 10799