varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Pakeistas LR finansų ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 1K-063  (2017-02-22)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas 
 
Keičiama Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudėtis  (2017-02-22)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Patvirtintas Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas  (2017-02-22)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeistos 20-ojo VAS metodinės rekomendacijos  (2017-02-21)
Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos nutarimas 
 
Paskelbtos 32-ojo VAS metodinės rekomendacijos  (2017-02-21)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Atnaujintas Lietuvoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas  (2017-02-21)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Pašalpa įmonės darbuotojui  (2017-02-20)
Kokius dokumentus turi turėti įmonė, kuri išmokėjo darbuotojui pašalpą dėl tėvo mirties ir neapmokestino jos mokesčiais? 
 
Tantjemų mokėjimas už mėnesį  (2017-02-19)
Ar galima valdybos nariams mokėti tantjemas už trumpesnį nei metai laikotarpį, pavyzdžiui, už mėnesį? 
 
"Dėl 2016 metais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų"  (2017-02-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
"Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir sumokėti pajamų mokestį"  (2017-02-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
"Dėl gyventojų 2016 m. sumokėto pajamų mokesčio dalies skyrimo paramos gavėjams ir politinėms partijoms 2017 metais"  (2017-02-17)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas 
 
"GPM įstat. 24 str. "Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracijos " komentaras"  (2017-02-16)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Dėl atnaujinto leidinio "Pelno mokesčio lengvatos"  (2017-02-16)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Dėl dovanų kuponų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu  (2017-02-16)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Neteko galios 2006 m. sausio 5 d. įsakymas Nr. V-4  (2017-02-15)
 
 
Neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. D1-80 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“.  (2017-02-15)
Reglamentuojamų statybos produktų sąrašas statybos produktams, kurių eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas ne pagal darniąsias technines specifikacijas pirmąjį kartą, pradedamas taikyti 2017 m. balandžio 10 d.  (2017-02-15)
"Dėl 2016 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarkos"  (2017-02-15)
Premijų įskaitymas į vidutinį darbo užmokestį  (2017-02-14)
"Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2017 metais"  (2017-02-14)
"Dėl galimybės susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką"  (2017-02-14)
Pakeitimai susiję su Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimu  (2017-02-14)
Atnaujinta SAV pranešimo užpildymo tvarka  (2017-02-14)
Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklės  (2017-02-14)
Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio nuo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo"  (2017-02-13)
Atnaujintos Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos ir neišieškotos baudos už administracinį teisės pažeidimą ar jos dalies pripažinimo beviltiškomis, jų revizavimo bei apskaitos taisyklės  (2017-02-13)
Keičiama Įspėjimo FR1093 forma  (2017-02-13)
Pakeista ir nauja redakcija išdėstyta forma FR0497  (2017-02-13)
"Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo tais atvejais, kai neveikia Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinė ir (arba) muitinės deklaracijų apdorojimo sistema, taisyklių"  (2017-02-10)
"Dėl 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 "Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"  (2017-02-10)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 5701