varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

VMI aiškina 2017 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. VA-90  (2017-11-10)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas 
 
Priimtas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-154  (2017-11-10)
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas 
 
Neteko galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1S-4  (2017-11-09)
 
 
Keičiama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė  (2017-11-09)
Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas 
 
Patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas  (2017-11-09)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas 
 
Nustatyta konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema  (2017-11-08)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas 
 
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2017-11-08)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas 
 
Suteiktas įgaliojimas savivaldybėms priskirto valstybės turto perdavimo–priėmimo aktus pasirašyti Aplinkos ministerijos kancleriui  (2017-11-08)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas  (2017-11-08)
Dėl Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo 
 
Pakeista Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis  (2017-11-07)
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas 
 
Keičiamas Administracinių nusižengimų kodeksas  (2017-11-07)
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka 
 
Neteko galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. T1-281  (2017-11-06)
 
 
Patvirtinti banderolėse privalomi nurodyti rekvizitai ir banderolių matmenys  (2017-11-06)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Pakeistos VMI teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės  (2017-11-06)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas  
 
Papildytas leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas  (2017-11-06)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Paaiškintas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant doktorantams ir profesinių studijų studentams mokamą paramą  (2017-10-20)
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė  (2017-10-20)
Aiškinamos VMI prie FM viršininko 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-83 nuostatos  (2017-10-20)
Atnaujinta sąvoka Pirkimų organizatorius  (2017-10-19)
Pakeistas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas  (2017-10-19)
Keičiamas Branduolinės energijos įstatymas  (2017-10-19)
Pakeisti rinkliavų dydžiai  (2017-10-18)
Keičiamas Civilinio proceso kodeksas  (2017-10-18)
Keičiami Vietos savivaldos įstatymo 6, 7, 32(1) ir 34 straipsniai  (2017-10-18)
Naujas Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas  (2017-10-18)
Atliekų tvarkymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija  (2017-10-18)
Pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės  (2017-10-17)
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba  (2017-10-17)
Keičiamas Civilinis kodeksas  (2017-10-17)
Atnaujintas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas  (2017-10-17)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 1482