Struktūra   Parašykite mums  
Buhalteris
Spauskite kalendorių

 Reklama Reklama

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Naujienų archyvas
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
 
Ar jau parengėte 2014 m. pelno mokesčio deklaraciją?
parengėme ir pateikėme;
parengėme, bet pateiksime užbaigę finansinių ataskaitų rinkinį
dar neparengėme.
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Teisininko priimamasis  (2015-02-27)
1. Vienas iš įmonės darbuotojų, pensininkas, nori nutraukti darbo santykius. Ar jis turi teisę, vadovaudamasis Darbo kodekso 127 str. 2 d., įspėti darbdavį apie išėjimą iš darbo tik prieš tris dienas? Ar jam galioja Darbo kodekso 140 str. 3 d., t. y. ar įmonė privalo jam išmokėti išeitinę 2 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio išmoką? 
 
UAB „Pačiolio specialistų konsultacijos“  (2015-02-27)
1 KLAUSIMAS. 2014 m. darbo sutartyje su darbuotoju buvo sulygta 2 000 Lt pareiginė alga. Perskaičiavus į eurus oficialiu kursu, būtų 579,24 Eur. Darbdavys nutarė nuo 2015 01 01 padidinti darbo užmokestį iki 600 Eur. Ar įforminant tokį darbo užmokesčio pakeitimą pakanka pasirašyti darbo sutarties pakeitimą? Ar reikia darbuotojo sutikimo arba prašymo? 
 
Kartu su Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektu teikiamas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 164 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas.  (2015-02-27)
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 164 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIP-2787 siūloma keisti 164 straipsnį „Mažmeninės prekybos alkoholiniais 
 
Siekiama tobulinti Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas, susijusias su licencijų išdavimu.  (2015-02-27)
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 12, 16, 17, 18, 33, 34, 34(1) straipsnių ir III skyriaus ketvirtojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16(1) straipsniu įstatymo projekto 
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL TEISĖS AKTO ĮSIGALIOJIMO  (2015-02-26)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos primena, kad nuo 2015 m. kovo 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 
 
Informacijos pateikimas kasos aparato kvite, ataskaitose ir Kasos aparato kasos operacijų žurnale  (2015-02-11)
1. Klausimas. Kokia informacija turi būti nurodyta kasos aparato kvite, kai pereinamuoju laikotarpiu (per 15 kalendorinių dienų nuo euro įvedimo dienos) bus atsiskaitoma grynaisiais pinigais litais ir eurais? 
 
Norima pakeisti nuostatas dėl trečiųjų šalių piliečių, turinčių leidimą gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, privalomojo sveikatos draudimo tvarkos ir sąlygų.  (2015-02-11)
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-2751 tikslas – perkelti direktyvos 2011/98/ES nuostatas. 
 
DARBUOTOJO PRIĖMIMAS Į DARBĄ KONKURSO TVARKA  (2015-02-07)
Galiojantys darbo įstatymai sudaro darbdaviams galimybes patikrinti į darbą priimamų asmenų dalykines savybes, ir o darbuotojui – susipažinti su būsimu darbu. Vienas populiariausių būdų yra bandomojo termino  
 
Pakeistas 38 VAS  (2015-02-06)
2015 m. vasario 2 d. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. VAS-1 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. VAS-18 
 
Pakeistos SAV pranešimo pildymo taisyklės  (2015-02-06)
2015 m. vasario 2 d. VSDFV prie Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-55 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. V-35 
 
DIETA PAGAL ŽVAIGŽDES  (2015-01-26)
Žinome, jog idealių dietų nebūna. Mūsų organizmas pasilieka teisę priešintis bet kokiems su maistu atliekamiems eksperimentams. Todėl ir norėtume jūsų dėmesiui pasiūlyti specialų horoskopą, kuris padės išsirinkti dietą. 
 
LIZINGO SUTARTIS – UŽ IR PRIEŠ  (2015-01-22)
Lizingas – paprastas, operatyvus ir patogus finansavimo būdas, kurį vis dažniau šiuolaikinėje verslo perspektyvoje siekiant plėtoti, modernizuoti savo veiklą renkasi įvairūs verslo subjektai. Taigi,  
 
Verslo apskaitos standartai: reikalavimų galima nesilaikyti  (2015-01-22)
Nors verslo apskaitos standartai galioja jau dešimtmetį, įmonės paiso ne visų jų reikalavimų. Dažniausiai ignoruojami tie, kurių nepripažįsta Pelno mokesčio įstatymas. 
 
Patarimai, kaip tvarkyti duomenis nedidelėje įmonėje  (2015-01-22)
Sąvoka „dokumentų valdymas“ ar „dokumentų tvarkyba“ (angl. „document management“) susijusi daugiausia su programų sistemomis, skirtomis elektroniniams dokumentams tvarkyti 
 
VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS  (2015-01-22)
Vadybos ir kaštų (menedžmento) apskaita pagal savo metodiką iš esmės skiriasi nuo finansinės apskaitos. Natūralu, kad skiriasi ir šioms apskaitos rūšims vesti naudojamos sąskaitų sistemos. Jeigu finansinei apskaitai vesti skirtą pavyzdinį sąskaitų planą 
 
Verslo apskaitos standartų ir jų metodinių rekomendacijų svarstymas  (2015-01-22)
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL 2003 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-179 „DĖL PRIVALOMŲJŲ ATSKAITYMŲ NUO ŽALIAVINĖS MEDIENOS IR NENUKIRSTO MIŠKO PARDAVIMO PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0463 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (2015-01-15)
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT711 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO  (2015-01-15)
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL FIZINIO ASMENS (ŠEIMOS) NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS KIT715 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO  (2015-01-12)
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. LAPKRIČIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 339 „DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ GRĄŽINTI JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE SUMOKĖTĄ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ“ PAKE  (2015-01-12)
 
 
Tinklalapio struktūra | Reklamuokis! | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 317