Struktūra   Parašykite mums  
Buhalteris
Spauskite kalendorių
Šiais laikais buhalteriai reikalingų teisės aktų bei jų pakeitimų dažnai ieško internete – viešose nemokamose informacinėse bazėse. Tačiau norminės informacijos, su kuria turi dirbti buhalteriai, yra nepaprastai daugji greitai keičiasi, o visus pakeitimus svarbu sužinoti laiku! Buhalteriams trūksta laiko reikalingų teisės aktų paieškoms, o juo labiau jų pakeitimams stebėti ir nagrinėti. Blogiausia, kad savarankiškai ieškant pakeitimų ne tik prarandama daug laiko, bet ir niekada negalima būti tikram, jog peržiūrėti visi pakeitimai, nes paprasčiausiai nežinoma visko, kas pasikeitė! 

 Reklama Reklama

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Naujienų archyvas
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
10. Skaičiuoklės
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
 
Kokia Jūsų nuomonė dėl siūlomų teisės aktų pakeitimų supaprastinta tvarka atleisti darbuotojus, sulaukusius pensinio amžiaus?

pritariu, kad pensinio amžiaus darbuotojus būtų galima atleisti paprasčiau;

nepritariu, kad pensinio amžiaus darbuotojus būtų galima atleisti paprasčiau;

neturiu nuomonės.
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

"DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PRANEŠIMO APIE SUDARYTUS SANDORIUS PRC907 FORMOS, PAPILDOMO LAPO PRC907P FORMOS BEI JOS PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO  (2014-11-19)
Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama pasirengti euro įvedimui VMI prie FM viršininko 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu  
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 22 D. ĮSAKYMO NR. VA-37 „DĖL METINĖS NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO NUO INDIVIDUALIOS VEIKLOS PER NUOLATIN  (2014-11-19)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. VA-134  
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. VA-7 „DĖL MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PI  (2014-11-11)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. 
 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. VA-49 „DĖL MĖNESIO ATASKAITOS APIE VIENAM ASMENIUI SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ BEI IŠ VIENO ASMENS GAUTĄ PARAMĄ, DIDESNĘ  (2014-11-11)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 3 d. 
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. GRUODŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-325 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖSE PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS BEI JOS PAPILDOMO LAPO FORMŲ, JŲ  (2014-11-11)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 4 d. 
 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. KOVO 1 D. ĮSAKYMO NR. VA-26 „DĖL PASIRINKIMO SKAIČIUOTI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTĮ DEKLARAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (2014-11-11)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
 
„DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. VA-41 „DĖL NAUJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIEKIMO Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ" PAKEITIMO  (2014-11-11)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko  
 
Numatoma keisti Pelno mokesčio įstatymo 17, 25 ir 27
straipsnius
  (2014-11-11)
Lietuvos Respublikos įstatymo 2014 m. lapkričio 6 d. projekto Nr. XIIP-2481 tikslas – pašalinti nelygiateisę padėtį, susidarančią pelno mokesčio tikslais apmokestinant atidėjinius 
 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. VASARIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-41 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSA  (2014-11-05)
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. VA-112 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2011 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. VA-144 „DĖL ĮRODYMŲ, KAD AKCIZAIS APMOKESTINAMOS PREKĖS NEGRĮŽTAMAI PRARASTOS AR VISIŠKAI SUNAIKINTOS, PATEIKIMO IR SPRENDIM  (2014-11-05)
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA-109 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 
 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. BIRŽELIO 25 D.ĮSAKYMO NR. 174 „DĖL AKCIZŲ SUMOKĖJIMĄ UŽTIKRINANČIŲ DOKUMENTŲ PRIĖMIMO, REGISTRAVIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO  (2014-11-05)
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 
 
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. VA-68 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO TAIKANT AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU GALINČIŲ ATSIRASTI M  (2014-11-05)
nformuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. VA-107 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos 
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VMI PRIE FM VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 28 D. ĮSAKYMO NR. VA-108 „DĖL MOKESTINIO TYRIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ, PRANEŠIMO APIE ATLIKTĄ MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0687 FORMOS IR UŽDUOTIES ATLIKTI MOKESTINĮ TYRIMĄ FR0688 FORMOS PATVIRTINIMO“   (2014-10-31)
Informuojame, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) VMI prie FM viršininko 
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LITŲ PERSKAIČIAVIMO Į EURUS TEIKIANT PRAŠYMUS DĖL REGISTRAVIMOSI PVM MOKĖTOJAIS IR ŪKININKAIS, KURIEMS TAIKOMA KOMPENSACINIO PVM TARIFO SCHEMA  (2014-10-29)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama tinkamai pasirengti euro įvedimui bei apie tai informuoti mokesčių mokėtojus, 
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2014 M. SPALIO 22 D. ĮSAKYMO NR. VA–105 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO   (2014-10-29)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. spalio 22 d. 
 
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. V-21 „DĖL PRAŠYMO PERSKAIČIUOTI PAJAMŲ MOKESTĮ IR GRĄŽINTI PERMOKĄ...  (2014-10-29)
DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-232 „DĖL NAFTOS IR DUJŲ IŠTEKLIŲ MOKESČIO KALENDORINIŲ METŲ KETVIRČIO DEKLARACIJOS FR0566 FORMOS BEI NAFTOS IR DUJŲ IŠTEKL  (2014-10-17)
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VMI PRIE FM VIRŠININKO 2004 M. LIEPOS 8 D. ĮSAKYMO NR. VA-129 „DĖL SPRENDIMO PRIPAŽINTI MOKESTINĘ PRIEVOLĘ PASIBAIGUSIA FR0757 FORMOS PATVIRTINIMO“ PASIKEITIMO  (2014-10-17)
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMŲ  (2014-10-17)
DĖL VERSLO LIUDIJIMĄ ĮSIGYJANČIO GYVENTOJO ATMINTINIŲ PATIKSLINIMO  (2014-10-17)
 
 
Tinklalapio struktūra | Reklamuokis! | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 1339