Struktūra   Parašykite mums  
Buhalteris
Spauskite kalendorių


Draudimo įmokos ne visada iš karto pripažįstamos sąnaudomis

 Reklama Reklama

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Naujienų archyvas
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
10. Skaičiuoklės
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
 
Kokia Jūsų nuomonė dėl siūlomų teisės aktų pakeitimų supaprastinta tvarka atleisti darbuotojus, sulaukusius pensinio amžiaus?

pritariu, kad pensinio amžiaus darbuotojus būtų galima atleisti paprasčiau;

nepritariu, kad pensinio amžiaus darbuotojus būtų galima atleisti paprasčiau;

neturiu nuomonės.
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Pakeistas Vyriausybės nutarimas dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki 24 valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašas  (2014-08-28)
2014 m. rugpjūčio 20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 775 pakeistas LR Vyriausybės nutarimas dėl darbų, kuriuose gali būti taikoma iki 24 valandų per parą darbo laiko trukmė 
 
Pakeistos PVM ir akcizų grąžinimo LR įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms taisyklės  (2014-08-28)
2014 m. rugpjūčio 25 d. VMI prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-67 pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms 
 
DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO DĖL VMI PRIE FM VIRŠININKO 2014-08-14 ĮSAKYMO NR. VA-65  (2014-08-25)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
 
DĖL INFORMACINIO PRANEŠIMO (DĖL VMI PRIE FM VIRŠININKO 2014-08-14 ĮSAKYMO NR. VA-64)  (2014-08-25)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 
 
Pakeistos Lietuvoje sumokėto importo PVM grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, taisyklės  (2014-08-21)
2014 m. rugpjūčio 14 d. VMI prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-64 pakeistos Lietuvos Respublikoje sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo 
 
Pakeistos metinės PVM deklaracijos taisyklės  (2014-08-21)
2014 m. rugpjūčio 14 d. VMI prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-65 pakeistos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos 
 
Kaip turi būti pildoma pinigų priėmimo kvitų blankų apskaitos knyga, kai individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas savo veikloje naudoja pinigų priėmimo kvitus?  (2014-08-14)
Jei gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą (toliau – ūkio subjektas), įsigijo kvitų blankų ir juos išdavė atsakingiems asmenims (pvz., samdomiems darbuotojams), 
 
DĖL VMI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2011 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. VA-16 „DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (2014-08-14)
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. VA-62 
 
KURIUOS DOKUMENTUS IR KOKIU BŪDU MOKESČIŲ MOKĖTOJAS TURI PATEIKTI, NORĖDAMAS ATIDĖTI ARBA IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ?  (2014-08-12)
Kartu su laisvos prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymui nagrinėti papildomus dokumentus. 
 
DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO) PAKEITIMŲ  (2014-08-12)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 
 
Pakeistas buhalterinės apskaitos įstatymas  (2014-08-08)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1043 pakeistas LR buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis, kuri išdėstyta nauja redakcija 
 
Pakeistas lito patikimumo įstatymas  (2014-08-08)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1041 pakeistas LR lito patikimumo įstatymo 4 straipsnis „Lito keitimas“. Straipsnis išdėstytas nauja redakcija. 
 
Pakeistas užsienio valiutos Lietuvos respublikoje įstatymas  (2014-08-08)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1037 pakeistas LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje pakeitimo įstatymo 3 straipsnis „Užsienio valiutos keitimas ir naudojimas“. Straipsnis išdėstytas nauja redakcija. 
 
Lietuvos Respublikos. Visas „Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas “.  (2014-08-06)
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Ekonominių interesų departamentas įpareigotas užtikrinti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateiktose Gautų skundų ir išnagrinėtų ginčų susijusių su euro 
 
Pakeistas LR civilinis kodeksas  (2014-08-06)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1064 pakeistas LR civilinis kodeksas. Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalies pakeitimai nustato, kad Įstatymų nustatytais atvejaisjuridinių asmenų 
 
Pakeistas LR akcinių bendrovių įstatymas  (2014-08-06)
Pakeistas LR kooperatinių bendrovių įstatymas  (2014-08-06)
Pakeistas LR mažųjų bendrijų įstatymas  (2014-08-06)
Pakeistas LR ūkinių bendrijų įstatymas  (2014-08-06)
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas  (2014-08-06)
 
 
Tinklalapio struktūra | Reklamuokis! | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 15651