varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris
Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet blogai.


Sokratas

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
Kaip Jus manote, ar šių metų rudenį pradės veikti i.MAS posistemis, skirtas PVM sąskaitoms faktūroms, kaip skelbia mokesčių administratorius?
1) taip
2) ne
3) nežinau
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

MA įstat. 55-1 str. "Kita trečiųjų asmenų teikiama informacija" komentaras  (2016-05-04)
Lietuvos Respublikos įstat. str. komentaras 
 
Nurodymo teikti gaunamų ir / arba išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis FR0786 formoje nurodyta atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą   (2016-05-04)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų permokų bei per klaidą sumokėtų sumų grąžinimo taisyklių pakeitimai susiję su taikomų užsienio teisinės aktų pakeitimais  (2016-05-04)
Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymas 
 
FR0711 formos užpildymo ir teikimo mokesčių administratoriui taisyklių pakeitimai įsigalios spalio 1 d.  (2016-05-03)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Pakeitimai Mokesčių administravimo įstatyme  (2016-05-03)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas" 
 
Keičiamas Lietuvos Respublikos metrologijos
įstatymas
  (2016-05-03)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas" (2006 06 22 Nr. X-717, 1996 07 09 Nr. I-1452 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2016 04 21 Nr. XII-2323 
 
Sutartys turi būti prieinamos visuomenei  (2016-05-02)
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projekte... 
 
Perkančioji organizacija turėtų numatyti reikalavimą, kad teikėjas būtų Tarptautinės oro transporto asociacijos akredituotas agentas  (2016-04-28)
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas 
 
Nuostatos dėl vienkartinių piniginių išmokų STT pareigūnams netaikomos  (2016-04-28)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
 
Pakeistos Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės  (2016-04-28)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas  
 
Pakeistas 23 VSAFAS  (2016-04-27)
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas "23-iasis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas "Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 
 
Pakeistos datos teikiant bei nagrinėjant pasiūlymus  (2016-04-27)
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymas 
 
Nuo 2017 m. sausio 1 dienos įtvirtinta nauja bilieto kainos kompensacija deklaravusiems gyvenamąją vietą Neringos mieste ir Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje   (2016-04-27)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas"  
 
Deklaracija turės būti teikiama elektroninių būdu  (2016-04-27)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas 
 
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio papildymo įstatymo projektas  (2016-04-26)
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio papildymo įstatymo projekte Nr. XIIP-4331 
 
Dokumento keitimas susijęs su Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo datos nukėlimu iki 2017 m. sausio 1 d.  (2016-04-26)
Keičiamas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas  (2016-04-26)
Pakeistos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklės  (2016-04-25)
Pakeistos Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos užpildymo taisyklės  (2016-04-25)
Patvirtinti Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomieji kokybės rodikliai  (2016-04-25)
Dėl informacinio pranešimo (Dėl VMI prie FM viršininko 2004-12-15 įsakymo Nr. VA-188 pakeitimo)  (2016-04-25)
Pakeisti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai  (2016-04-22)
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas  (2016-04-22)
Papildytas Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašas  (2016-04-22)
Pakeistas Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka, registruota partnerystė, įvaikinimas ar įmonė yra fiktyvūs, tvarkos aprašas  (2016-04-22)
Nuo 2017 metų asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsakys Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka  (2016-04-22)
Priimta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. VA-6 „Dėl Mokesčių, baudų už administracinius nusižengimus ir kitų įmokų sumokėjimo už mokesčių mokėtoją“ nauja redakcija  (2016-04-22)
Informacinės sistemos „E. sąskaita“ ir Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų saugos nuostatai tvirtinami atskirai  (2016-04-21)
"Dėl leidinio "Lietuvos Respublikos asmenų registravimas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais dėl prekių ir paslaugų įsigijimo iš kitos valstybės narės" atnaujinimo"  (2016-04-21)
Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas  (2016-04-21)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 10833