Struktūra   Parašykite mums  
Buhalteris
Spauskite kalendorių


Draudimo įmokos ne visada iš karto pripažįstamos sąnaudomis

 Reklama Reklama

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Naujienų archyvas
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
10. Skaičiuoklės
11. Laisvalaikis
12. Ieško / siūlo darbą
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
 
Ką jūsų nuomonė reiškia sąvoka "senas darbuotojas"?
a) pensijinio amžiaus darbuotojas;
b) darbuotojas, kuriam sukako 40 m.;
c) darbuotojas, kuriam sukako 50 m.;
d) tas, kuris nesugeba tinkai atlikti savo darbo;
e) tai priklauso no atliekamo darbo pobūdžio;
f) tas, kuris įmonėje pradirbo daugiau kaip 10 m.
 
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Pakeistos Lietuvoje sumokėto importo PVM grąžinimo juridiniams asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, taisyklės  (2014-08-21)
2014 m. rugpjūčio 14 d. VMI prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-64 pakeistos Lietuvos Respublikoje sumokėto importo pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo 
 
Pakeistos metinės PVM deklaracijos taisyklės  (2014-08-21)
2014 m. rugpjūčio 14 d. VMI prie LR finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-65 pakeistos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos 
 
Kaip turi būti pildoma pinigų priėmimo kvitų blankų apskaitos knyga, kai individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas savo veikloje naudoja pinigų priėmimo kvitus?  (2014-08-14)
Jei gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą (toliau – ūkio subjektas), įsigijo kvitų blankų ir juos išdavė atsakingiems asmenims (pvz., samdomiems darbuotojams), 
 
DĖL VMI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2011 M. SAUSIO 25 D. ĮSAKYMO NR. VA-16 „DĖL NAFTOS PRODUKTŲ, BIOPRODUKTŲ, KITŲ DEGIŲJŲ SKYSTŲ PRODUKTŲ IR GAMTINIŲ DUJŲ APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (2014-08-14)
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. VA-62 
 
KURIUOS DOKUMENTUS IR KOKIU BŪDU MOKESČIŲ MOKĖTOJAS TURI PATEIKTI, NORĖDAMAS ATIDĖTI ARBA IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ?  (2014-08-12)
Kartu su laisvos prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymui nagrinėti papildomus dokumentus. 
 
DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO) PAKEITIMŲ  (2014-08-12)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 
 
Pakeistas buhalterinės apskaitos įstatymas  (2014-08-08)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1043 pakeistas LR buhalterinės apskaitos įstatymo 1 straipsnio 3 dalis, kuri išdėstyta nauja redakcija 
 
Pakeistas lito patikimumo įstatymas  (2014-08-08)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1041 pakeistas LR lito patikimumo įstatymo 4 straipsnis „Lito keitimas“. Straipsnis išdėstytas nauja redakcija. 
 
Pakeistas užsienio valiutos Lietuvos respublikoje įstatymas  (2014-08-08)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1037 pakeistas LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje pakeitimo įstatymo 3 straipsnis „Užsienio valiutos keitimas ir naudojimas“. Straipsnis išdėstytas nauja redakcija. 
 
Lietuvos Respublikos. Visas „Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas “.  (2014-08-06)
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Ekonominių interesų departamentas įpareigotas užtikrinti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pateiktose Gautų skundų ir išnagrinėtų ginčų susijusių su euro 
 
Pakeistas LR civilinis kodeksas  (2014-08-06)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1064 pakeistas LR civilinis kodeksas. Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalies pakeitimai nustato, kad Įstatymų nustatytais atvejaisjuridinių asmenų 
 
Pakeistas LR akcinių bendrovių įstatymas  (2014-08-06)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1072 pakeistas LR akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnis, reglamentuojantis bendrovės likvidavimą. 
 
Pakeistas LR kooperatinių bendrovių įstatymas  (2014-08-06)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1074 pakeistas LR kooperatinių bendrovių įstatymo 21 straipsnis, reglamentuojantis bendrovės likvidavimą. 
 
Pakeistas LR mažųjų bendrijų įstatymas  (2014-08-06)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1075 pakeistas LR mažųjų bendrijų įstatymo 30 straipsnis, reglamentuojantis bendrijos likvidavimą. 
 
Pakeistas LR ūkinių bendrijų įstatymas  (2014-08-06)
2014 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XII-1076 pakeistas LR ūkinių bendrijų įstatymo 16 straipsnis, reglamentuojantis bendrijos likvidavimą. 
 
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas  (2014-08-06)
Pakeistas Darbo kodeksas  (2014-08-06)
Pakeistas Darbo kodeksas  (2014-08-06)
Keičiamas Alkoholio kontrolės įstatymas  (2014-08-06)
Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių  (2014-08-06)
 
 
Tinklalapio struktūra | Reklamuokis! | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 4484